Feed on
Posts
Comments

Archive for October, 2006

SITO 05 – II deo

Navodim neke podatke koji su izneseni na tribini PKS – SITO 05, a koji se nalaze u publikaciji SITO 05. Publikacija ima ukupno 56 stranica, od kojih su 40 autorskih. Inače, SITO je skraćenica od Srpski IT osmatrač. U tabeli možete da vidite susedne države sa brojem stanovnika, koje su poslužile za poreÄ‘enje sa Srbijom. […]

Kotler

TeÅ¡ko je započeti temu vezanu za marketing a ne pomenuti najvećeg autoriteta u ovoj oblasti – Filipa Kotlera (Philip Kotler). On je profesor medjunarodnog marketinga na Univerzitetu Northwestern (Kellogg School of Management). Postdiplomske studije zavrÅ¡io je na Univeritetu Chicago, a doktorirao na MIT. Oba zvanja stekao je u oblasti ekonomije. Profesor Kotler je prvi dobitnik […]

Menadžment

Termin menadžment je posle II svetskog rata praktično bio zabranjen u našoj zemlji. Školovan kadar za ove poslove gotovo da nije ni postojao. Funkciju menadžera u tadašnjim društvenim preduzećima vršili su ljudi različitih obrazovnih profila. Termin menadžer vezivao se uglavnom za ljude koji su se bavili “prodajom” fudbalera i zastupanjem estradnih zvezda. Početkom devedesetih, sa […]

Pregled srpskog IT tržišta SITO 05

U Privrednoj komori Srbije juče (19. oktobra 2006.) je održana “PKS tribina – SITO 05”. Tribina je organizovana povodom promocije Publikacije SITO 05, koja je izaÅ¡la iz Å¡tame u septembru. Publikacija prestavlja pregled istraživanja srpskog IT tržiÅ¡ta u 2005. godini, koje je obavila vodeća svetska kompanija na polju istraživanja u ovoj oblasti IDC. Direktor regionalne […]

Savremeno poslovanje

Blog koji pokrećem posmatra poslovanje sa savremenog aspekta. Nije mi namera da pišem isključivo o Intenet poslovanju i Internet kompanijama, jer tu problematiku jako dobro prati nekoliko naših najboljih blogova (Biznisblog, Svakodnevnica, Varagićev blog …). U fokusu mog posmatranja je klasično srpsko preduzeće u današnjem vremenu. Svakako, nezaobilazni segment savremenog poslovanja je Internet, tako da […]