Feed on
Posts
Comments

Elektronske fakture

ElektronskeFakture

Privredna komora Beograda u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije organizovala je 24.5.2013. radionicu sa temom implementacije elektronskih faktura (Workshop on E-Invoice Implementation). Cilj radionice je bio prenošenje dobre prakse i  iskustava u ovoj oblasti članica EU našim predstavnicima vladinih institucija i privrede.

Trenutno stanje u Srbiji izneli su predstavnici vladinih institucija: Olivera Radojičić (Poreska uprava),Branko Budimir (Kancelarija za evropske integracije) i Slobodan Marković (SIEPA) koji je istakao da će novim predlogom Zakona o računovodstvu, koji uskoro ulazi u Skupštinsku proceduru, biti rešen problem da uslov validnosti finansijskog dokumenta bude pečat.

Direktivu br. 2010/45/EU o zajedničkom sistemu PDV u pogledu pravila o fakturisanju predstavio je Kevin Thornton (HM Revenue & Customs, United Kingdom). Izazove implementacije elektronskih faktura u EU je prezentirao Christian Vindige Rasmussen (Agency for Public Management and eGovernment) iz Norveške. Takođe, predstavio je i Evropski projekat javnih nabavki na Internetu – PEPPOL. Na kraju je predstavljena studija slučaja uvođenja e-Faktura u Danskoj od Sven Rostgaard Rasmussen iz Agencije za digitalizaciju Ministarstva finansija Danske.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply