Feed on
Posts
Comments

Archive for November, 2007

Trgovanje akcijama

Institut za ekonomsku diplomatiju, u okviru svog programa edukacije, organizuje veoma interesantan kurs o TRGOVANJU AKCIJAMA, u Banji Kanjiža, 6-8. decembra 2007. godine. Program kursa obuhvata tri glavne teme: 1. Finansijsko tržiš¡te u Srbiji i uloga Komisije za hartije od vrednosti (predavač Milko Štimac, predsednik Komisije za hartije od vrednosti) 2. Metodi trgovanja akcijama na […]

Komponente ECM

Na DPT forumu sam naleteo na interesantnu diskusiju o ECM (Enterprise Content Management) sistemima i na pitanje “Šta jedan ECM treba da sadrži?”. Za odgovor na pitanje pozvaću se na dva izvora: Gartener i AIIM. Prema Gartneru, koji na kraju svake godine objavljuje svoja istraživanja ECM tržišta (Magic Quadrant for Enterprise Content Management), ECM sistem […]