Feed on
Posts
Comments

Komponente ECM

Na DPT forumu sam naleteo na interesantnu diskusiju o ECM (Enterprise Content Management) sistemima i na pitanje “Šta jedan ECM treba da sadrži?”. Za odgovor na pitanje pozvaću se na dva izvora: Gartener i AIIM.

Prema Gartneru, koji na kraju svake godine objavljuje svoja istraživanja ECM tržišta (Magic Quadrant for Enterprise Content Management), ECM sistem treba da uključuje sledeće komponente:
1.Document Management
2.Web Content Management
3.Records Management
4.Document Imaging
5.Document-Centric Collaboration
6.Workflow

AIIM, kao vodeća neprofitna asocijacija najvećih ponuđača softvera i usluga u oblasti upravljanja sadržajima preduzeća (ECM), definiše ECM kao “skup tehnologija koje se koriste za kreiranje/obuhvat, upravljanje, privremeno/trajno skladištenje i isporuku sadržaja i dokumenata vezanih za organizacione procese”.
U naš¡em poslovnim okruženju često se sa ovim terminom dovodi u vezu termin Document Management (DM). Ako se za tumačenje termina pozovemo na AIIM – Document Management predstavlja samo jednu od komponenti Enterprise Content Management-a u segmentu upravljanja (Manage). U Manage segmentu, pored Document Management-a su i: Records Management (RM), Workflow/Business Process Management (BPM), Web Content Mamagement(WCM) i Collaboration.
Dokument menadžment tehnologija pomaže organizacijama da bolje upravljaju kreiranjem, revizijom, odobravanjem i uništavanjem elektronskih dokumenata. Obezbeđuje ključne alate kao što su bibliotečki servisi, profilisanje dokumenata, pretraživanje, prijava (check-in), odjava (check-out), kontrola verzija, istorija ispravki, sigurnost dokumenta…

S druge strane, razvoj Interneta i pojava velikog broja softvera za publikovanje internet prezentacija (CMS – Content Management System) stvara drugu terminološku zabunu. Da bi napravili razliku od ovakvih sistema koji gađaju uski segment tržišta (Web), ponuđači kompleksnih sistema za upravljanje sadržajima počinju da svojim proizvodima dodaju predznak ENTERPRISE. Na taj način, ovi ponuđači žele da potencijalnim kupcima prenesu poruku da svojim proizvodima nude više funkcionalnosti i da su ih namenili širem tržištu.
Kad se uzmu u obzir sve njegove komponente, možemo slobodno reći da ECM predstavlja jednu viziju, strategiju, možda čak i jednu novu industriju, a ne zatvoreno rešenje ili određeni proizvod.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply