Feed on
Posts
Comments

Archive for the 'Marketing' Category

Koncept holističkog marketinga

Kao što sam u jednom od prethodnih zapisa spomenuo, trenutno čitam Kotlerovu knjigu “Marketing Menadžment“. Interesantna tema je svakako vezana za savremene koncepte marketinga. I kao što Kotler kaže: “Kompanijama je potreban novi pristup radu i konkurenciji s obzirom na novo marketing okruženje. Marketari u XXI veku sve više shvataju potrebu za potpunijim, kohezivnim pristupom, […]

Kotler u komšiluku

Najveći guru marketinga je proÅ¡log meseca postio nama susedne države (Hrvatsku i  BiH) i održao predavanja 11. oktobra u Zagrebu i 12. oktobra u Sarajevu. Interesantno je da i pored visoke cene ovog seminara (preko 500 EUR) sala u Hrvatskom narodnom kazaliÅ¡tu bila ispunjena do poslednjeg mesta. Posebno je interesantno da za razliku od većine […]

Kotler

TeÅ¡ko je započeti temu vezanu za marketing a ne pomenuti najvećeg autoriteta u ovoj oblasti – Filipa Kotlera (Philip Kotler). On je profesor medjunarodnog marketinga na Univerzitetu Northwestern (Kellogg School of Management). Postdiplomske studije zavrÅ¡io je na Univeritetu Chicago, a doktorirao na MIT. Oba zvanja stekao je u oblasti ekonomije. Profesor Kotler je prvi dobitnik […]

« Prev