Feed on
Posts
Comments

Kotler

Philip KotlerTeÅ¡ko je započeti temu vezanu za marketing a ne pomenuti najvećeg autoriteta u ovoj oblasti – Filipa Kotlera (Philip Kotler). On je profesor medjunarodnog marketinga na Univerzitetu Northwestern (Kellogg School of Management). Postdiplomske studije zavrÅ¡io je na Univeritetu Chicago, a doktorirao na MIT. Oba zvanja stekao je u oblasti ekonomije.

Profesor Kotler je prvi dobitnik nagrade za edukatora u oblasti marketinga (1985) koje dodeljuje Američko udruženje za marketing (American Marketing Association – AMA). Evropsko udruženje marketing konsultanata i edukatora u oblasti prodaje dodelilo mu je nagradu za marketing izvrsnost. Nakon istraživanja koje je obavljeno 1975. godine, akademski članovi udruženja AMA imenovali su ga za lidera marketing misli. Pored toga, 1978. godine dobio je nagradu Paul Converse koju takoÄ‘e dodeljuje AMA i koja predstavlja nagradu za originalan doprinos u oblasti marketinga. Organizacija Sales and Marketing Executives International (SMEI) imenovala ga je 1995. godine za marketara godine. Profesor Kotler je 2002. godine dobio nagradu za izuzetnog edukatora koju dodeljuje Akademija marketinÅ¡kih nauka.

Počasni doktorat dodelile su mu sledeće obrazovne ustanove: Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet u Cirihu, Univerzitet za ekonomiju i biznis u Atini, Univerzitet DePaul, Fakultet za poslovanje i ekonomiju u Krakovu, pariski Groupe H.E.C., Fakultet za ekonomske nauke i javnu administraciju u Budimpešti, Univerzitet za ekonomiju i poslovnu administraciju u Beču.

Kroz svoju konsultantsku firmu – Kotler Marketing Group (KMG), dr. Kotler je radio kao konsultant u mnogim vodećim svetskim kompanijama kao Å¡to su: IBM, Michelin, Bank of America, Merck, General Electric, Honeywell, Motorola i mnogim drugim u oblasti marketinÅ¡ke strategije i planiranja, organizacije marketinga i meÄ‘unarodnog marketinga.

Profesor Kotler autor je dela Marketing menadžment, najčešće korištenog udžbenika za marketing na postdiplomskim studijima ekonomije širom svijeta; zatim Uvod u marketing, Marketing modeli, Strateški marketing neprofitnih organizacija, Nova konkurencija, Društveni marketing, te Kotler o marketingu i mnogih drugih. Objavio je preko stotinu članaka u vodećim časopisima (kao što su: Harvard Business Review, Sloan Management Review, The Journal of Marketing), od kojih je nekoliko dobilo nagrade za najbolji članak.

Njegovo najpoznatije delo Marketing Menadžment imam zadovoljstvo da trenutno čitam, pa ću u neke od najinteresantnijih tema propratiti komentarma na blogu.

2 Responses to “Kotler”

  1. on 25 Oct 2006 at 10:56 Goran Aničić

    Zanimljivo je da je sajt agencije profesora Kotlera joÅ¡ na nivou “kataloÅ¡ke broÅ¡ure” s početka e-commerce ere 😉

  2. on 25 Oct 2006 at 21:01 rodoljub

    Dobro si to primetio Gorane:) Interesantno je da spomenuta knjiga Marketing Menadžment obiluje relativno svežim primerima iz sveta Interneta. Moja pretpostavka je da je za taj deo bio zadužen mlaÄ‘i kolega – koautor Kevin Lane Keller.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply