Feed on
Posts
Comments

Hronologija evropskih (ekonomskih) integracija seže u 1947. godinu, kada je osnovana Ekonomska komisija. Evropska zajednica za ugalj i čelik, koja je bila preteča savremenih institucija EU, osnovana je 1951. godine, a  1957. Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju. Njih tri su nakon deset godina ujedinjene u Evropske zajednice, koje predstavljaju prvi stub Evropske unije.

Krucijalni značaj liberalizacije međunarodne trgovine i kretanja kapitala Evropska unija  je istakla u svojim najznačajnijim dokumentima, kako u unutrašnjim, tako i u odnosima sa trećim zemljama ili grupacijama država.

U Komunitarnom pravu – Pravnim tekovinama Evropske unije (Acquis communautaire), od trideset jednog poglavlja, prva četiri predstavljaju:

  1. Sloboda kretanja robe
  2. Sloboda kretanja ljudi
  3. Sloboda pružanja usluga i
  4. Sloboda kretanja kapitala.

Peto je poglavlje “Pravo trgovinskih druÅ¡tava”.

Comments RSS

Leave a Reply