Feed on
Posts
Comments

Časopis “Ekonomska diplomatija” u poslednjem broju (11-12) kao glavnu temu ima privrednu saradnju Srbije i Nemačke. Pored ambasadora obeju zemalja – dr Ognjena Pribićevića (”SR Nemačka i Srbija: partnerstvo zasnovano na tradiciji i sa pogledom u budućnost”) i g. Andresa Cobela “Nemačka – strateški partner Srbije”) – o potencijalima za razvoj i jačanje te saradnje pišu ministar privrede u Vladi Srbije Predrag Bubalo, kao predsednik srpskog dela Poslovnog saveta Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, Slobodan Milosavljević, predsedenik Privredne komore Srbije (”Nemačka privredni partner Srbije”). Mihael Šmit, savetnik za investicije u Ministarstvu privrede Republike Srbije, uz podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, nudi odgovore na pitanje zašto je toliko malo nemačkh investicija u Srbiji. Glavni i odgovorni urednik časopisa prof. dr Miroslav Raičević konstatuje da se, zbog stanja naše privrede, realno smanjuje prostor za investiranje moćnih nemačkih preduzeća i zaključuje da “ostaje i dalje značajan zadatak naše države za daljim poboljšanjem opštih uslova za strane direktne investicije”. Časopis objavljuje i Ugovor između bivše SFR Jugoslavije i SR Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i komentar tog ugovora mr Dejana Dabetića, koji navodi da su u toku pregovori nadležnih organa dveju država za reviziju i modernizaciju ovog ugovora, kako bi se on učinio efikasnijim instrumentom ekonomskih i fiskalnih odnosa. Inače, prvi naslov u ovom broju “Ekonomske diplomatije” je prvi deo teksta ruskog akademika Olega Bogomilova “Ekonomija i društvena sredina”.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply