Feed on
Posts
Comments

Marketinški trik ili…

KamateGrčka EFG banka (u Srbiji Eurobank EFG štedionica a.d. – ranije EFG Eurobank a.d.) imala je uvek interesantnu ponudu bankarskih usluga.

Posebno mi je interesantna upravo završena akcija štednje Euro STEP+. Akciju je propratila kampanja na bilbordima, u medijima…

Reč je o štednji koja je pomirila dva suprotstavljena vida štednje (štednju po viđenju i oročenu štednju). Sredstva su vam oročena, ali možete lako da ih razročite i podignete a da vam se pri tome isplaćuju sve kamate osim u mesecu u kojem razročavate sredstva.

Ako malo pogledamo kamate koje se obećavaju – stiče se utisak da su više nego u slučaju klasične oročene štednje, što je malo nelogično. Tajna je u tome da se kamate navedene u tabeli obračunavaju za taj mesec. Tako, na primer, ako sredstva zadržite u banci i ne razročite ih za 12 meseci, neće vam se obračunati kamata od EKS 8% (NKS 7,62%) na svih 12 meseci nego samo na poslednji dvanaesti mesec! Pa to onda kompozitno na godinu dana bude 5,13 %.

Sledeća stvar koja nije navedena je da je to bruto iznos i da se od njega odbija 20% poreza na dobit. Tako početna kamata pada na 4,1%.

Međutim, nije to ni tako loše kad se uporedi sa prihodom od kamate po viđenju i ponudom drugih banaka. Samo, da se zna!

Kamate po mesecima oročenja:

Kamate - tabela

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply