Feed on
Posts
Comments

PKS - sito 05U Privrednoj komori Srbije juče (19. oktobra 2006.) je održana “PKS tribina – SITO 05”.
Tribina je organizovana povodom promocije Publikacije SITO 05, koja je izašla iz štame u septembru. Publikacija prestavlja pregled istraživanja srpskog IT tržišta u 2005. godini, koje je obavila vodeća svetska kompanija na polju istraživanja u ovoj oblasti IDC. Direktor regionalne kancelarije IDC za Srbiju Milovan Matijević predstavio je publikaciju prezentacijom “Srpsko IT tržište; rezultati 2005. i prognoze do kraja dekade“. Istraživanje je pokazalo da Srbija nekoliko puta zaostaje za zemljama u regionu po obimu prometa sva tri segmenta informacionih tehnologija (opreme, softvera i usluga). Posebno je apostrofirano da je pad prometa u 2005. godine bio celih 20%.

U sledećoj prezentaciji, gospodin Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, pokušao je da da odgovore na dva ključna pitanja: Zašto se u Srbiji prodaje malo IT opreme i zašto je u 2005. godini prodaja opala za petinu, pri čemu se veoma krtički osvrnuo na (ne)rad Vlade u ovom sektoru.

Predstavnik Vlade, gospodin Petar Prokić iz Ministarstva trgovine, prihvatio je kritike i izneo da se njegovo ministarstvo više puta obraćalo Ministarstvu finansija sa zahtevom za smanjenje stope PDV-a u ovom sektoru sa 18% na 8%, ali bez uspeha.

Potom je otvorena diskusija u kojoj su se učesnici uglavnom osvrtali na sve moguće posledice ovakvog stanja srpskog IT.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply