Feed on
Posts
Comments

Ekonomski odnosi sa inostranstvom tema su novog dvobroja časopisa “Ekonomska diplomatija”. Glavni i odgovorni urednik prof. dr Miroslav Raičević u uvodniku ističe da pozitivna kretanja u svetskoj privredi i našem neposrednom okruženju otvaraju za Srbiju nove prilike i izazove i da će prilike biti vezane za posredne i neposredne efekte “prelivanja rasta” i povećanu konjunkturu na “širokom internacionalnom privrednom frontu”. Dr Dejan Jovović, naučni savetnik iz Privredne komore Srbije, piše o Sporazumu o slobodnoj trgovini Cefta 2006, ističući da će zahvaljujući njemu ceo region postati znatno atraktivniji za strana ulaganja i da će srpska privreda u tom procesu imati priliku da se takmiči na širem evropskom tržištu i u tome postane još uspešnija, atraktivnija i konkurentnija. Profesor dr Mlađan Kovačević daje analizu ostvarenja u ekonomsko-finansijskim odnosima Srbije sa inostranstvom u prošloj godini.
O novom Zakonu o slobodnim zonama i funkcionisanju slobodnih zona kod nas i u svetu piše Gordana Zivlaković, šef Odseka za carinsko-pravne poslove pravnih lica u Upravi carina, a Nadica Pantović, rukovodilac Grupe za carinsku politiku u Ministarstvu finansija, o Predlogu zakona o carinskoj tarifi i o Međunarodnoj konvenciji o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba.
Časopis donosi i najzanimljivije privredne vesti iz sveta – od Rusije, Nemačke i Kine do susednih zemalja.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply