Feed on
Posts
Comments

Savremeno poslovanje

Blog koji pokrećem posmatra poslovanje sa savremenog aspekta. Nije mi namera da pišem isključivo o Intenet poslovanju i Internet kompanijama, jer tu problematiku jako dobro prati nekoliko naših najboljih blogova (Biznisblog, Svakodnevnica, Varagićev blog …). U fokusu mog posmatranja je klasično srpsko preduzeće u današnjem vremenu. Svakako, nezaobilazni segment savremenog poslovanja je Internet, tako da ću razmatrati i primenu Interneta (i šire uzevši IT tehnologija) u klasičnim preduzećima. Kao što se vidi u podnaslovu, akcenat je na menadžmentu, marketingu i informacionim tehnologijama – komponentama koje u najvećoj meri nedostaju savremenim preduzećima u Srbiji. Te oblasti su bile sfera mog posebnog interesovanja u obrazovanju i radu u poslednjih 15 godina. Ovim temama ću i posvetiti najveću pažnju na blogu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply