Feed on
Posts
Comments

Trgovanje akcijama

Institut za ekonomsku diplomatiju, u okviru svog programa edukacije, organizuje veoma interesantan kurs o TRGOVANJU AKCIJAMA, u Banji Kanjiža, 6-8. decembra 2007. godine.
Program kursa obuhvata tri glavne teme:
1. Finansijsko tržiš¡te u Srbiji i uloga Komisije za hartije od vrednosti (predavač Milko Štimac, predsednik Komisije za hartije od vrednosti)
2. Metodi trgovanja akcijama na Beogradskoj berzi, davanje naloga, realizacija, uloga Centralnog registra (predavač dr Dragovan Milićević) i
3. Fundamentalna i tehnička analiza akcija (predavač Aleksandar Radovanović, finansijski analitičar, BDD Alfa Broker a.d.).
Na kraju kursa će biti organizovana i Radionica – primeri iz prakse.

Šire informacije mogu se dobiti u Institutu za ekonomsku diplomatiju, na telefon/fax: 011/2108287, 3077613, 3077615, 6077617, odnosno dežurni telefon 063/502688.

Inače, Institut je preseljen u nove prostorije, u Zemunu, u Dubrovačkoj ulici broj 2.

Komponente ECM

Na DPT forumu sam naleteo na interesantnu diskusiju o ECM (Enterprise Content Management) sistemima i na pitanje “Šta jedan ECM treba da sadrži?”. Za odgovor na pitanje pozvaću se na dva izvora: Gartener i AIIM.

Prema Gartneru, koji na kraju svake godine objavljuje svoja istraživanja ECM tržišta (Magic Quadrant for Enterprise Content Management), ECM sistem treba da uključuje sledeće komponente:
1.Document Management
2.Web Content Management
3.Records Management
4.Document Imaging
5.Document-Centric Collaboration
6.Workflow

AIIM, kao vodeća neprofitna asocijacija najvećih ponuđača softvera i usluga u oblasti upravljanja sadržajima preduzeća (ECM), definiše ECM kao “skup tehnologija koje se koriste za kreiranje/obuhvat, upravljanje, privremeno/trajno skladištenje i isporuku sadržaja i dokumenata vezanih za organizacione procese”.
U naš¡em poslovnim okruženju često se sa ovim terminom dovodi u vezu termin Document Management (DM). Ako se za tumačenje termina pozovemo na AIIM – Document Management predstavlja samo jednu od komponenti Enterprise Content Management-a u segmentu upravljanja (Manage). U Manage segmentu, pored Document Management-a su i: Records Management (RM), Workflow/Business Process Management (BPM), Web Content Mamagement(WCM) i Collaboration.
Dokument menadžment tehnologija pomaže organizacijama da bolje upravljaju kreiranjem, revizijom, odobravanjem i uništavanjem elektronskih dokumenata. Obezbeđuje ključne alate kao što su bibliotečki servisi, profilisanje dokumenata, pretraživanje, prijava (check-in), odjava (check-out), kontrola verzija, istorija ispravki, sigurnost dokumenta…

S druge strane, razvoj Interneta i pojava velikog broja softvera za publikovanje internet prezentacija (CMS – Content Management System) stvara drugu terminološku zabunu. Da bi napravili razliku od ovakvih sistema koji gađaju uski segment tržišta (Web), ponuđači kompleksnih sistema za upravljanje sadržajima počinju da svojim proizvodima dodaju predznak ENTERPRISE. Na taj način, ovi ponuđači žele da potencijalnim kupcima prenesu poruku da svojim proizvodima nude više funkcionalnosti i da su ih namenili širem tržištu.
Kad se uzmu u obzir sve njegove komponente, možemo slobodno reći da ECM predstavlja jednu viziju, strategiju, možda čak i jednu novu industriju, a ne zatvoreno rešenje ili određeni proizvod.

Prva godina poslovnog bloga

Danas se navršava godinu dana od kako sam objavio prvi post na blogu. Za proteklih godinu dana objavljeno je 56 postova (prosečno oko 1 post nedeljno). Blog sam započeo sa 4 oblasti (poslovanje, menadžment, marketing, IT), da bi početkom jeseni otvorio još jednu novu oblast (ECM) koja mi je postala fokus i na poslovnom planu. Bez obzira na hroničan nedostatak vremena, namera mi je da i u budućem periodu održim bar postojeću frekvenciju pisanja na blogu.

Predsednik vodeće IT kompanije u Srbiji – ComTrade Group – Veselin Jevrosimović pokrenuo je svoj blog na adresi http://www.comtradegroup.com/VeselinJevrosimovic/ .
Pored interesantnih tekstova koje je g. Jevrosimović objavljivao u svojoj kolumni u nedeljnom Blicu, čitaoci će na ovoj lokaciji biti u mogućnosti da svojim komentarima i predlozima doprinesu razumevanju trendova u IT industriji.

Documentum 6 platform

U petak 5.10.2007. u Kristalnoj dvorani Hotela Hyatt predstavljena je sledeća generacija sistema za upravljanje sadržajima EMC – Documentum 6.
Skup je otvorio EMC Territory Manager za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, gospodin Mladen Jevtić. Novitete Platforme Documentum 6 predstavio je Sales Engineer Florian Moser. Sistem Transactional Content Management je predstavio naš čovek Goran Stepić iz EMC Austria.

« Prev - Next »