Feed on
Posts
Comments

Treći intenzivni kurs Škole spoljne diplomatije, u organizaciji Instituta za Ekonomsku diplomatiju, održava se 1, 2. i 3. marta, u Dvorcu “Dunđerski” kod Bečeja.
Prvi blok predavanja čine teme Slobodne zone i šansa slobodnih zona u Republici Srbiji (slobodne carinske zonu u svetu, u EU i u Srbiji, novi Zakon o slobodnim zonama i carinski postupak u slobodnim zonama) i Zakon o carinskoj tarifi (Međunarodna konvencija o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba i izmene i dopune Zakona o carinskoj tarifi). Predavači su Gordana Zivlaković, šef Odseka za carinsko-pravne poslove pravnih lica u Upravi carina Srbije i Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku u Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Drugi blok je u znaku novog sporazuma o spoljnoj trgovini CEFTA 2006, koji stupa na snagu maja ove godine. Predavači za ovu temu su mr Ana Blagojević, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, i Tihomir Bogićević, načelnik Odeljenja za poreklo robe u Upravi carina Srbije – CEFTA 2006 Pravila o poreklu robe.
Trećeg dana je radionica, u okviru koje će biti razmatrani problemi iz prakse i mogućnosti njihovog rešavanja.
Puna kotizacija (sa smeštajem na bazi punog pansiona u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama u hotelskom kompleksu Dvorca Dunđerski – hotel Fantast) iznosi 28.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i koktel za učesnike programa.
Kotizacija (bez smeštaja) za kompletan program iznosi 21.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i ručak za učesnike programa.
Po završetku kompletnog programa kandidati dobijaju odgovarajući sertifikat Instituta za ekonomsku diplomatiju.
Svi učesnici dobijaju knjigu: Tihomir Bogićević CEFTA 2006 – primena pravila o poreklu robe, IED,Bgd, 2007.
Informacije i prijavljivanje:
tel/fax: 011/ 2456 091, 308 96 39, 3085 670
dežurni telefon: 062/ 227 337
e-mail: edpl@beocity.net;
osoba za kontakt: Jelena Simović

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply